Over het Wildrooster

Over the Cattle Gridtrailer
22 minute documentary filminstallation, 2023
Made for Art Expedition Into Nature 


NL

In Over het Wildrooster kijk en luister je naar Robert, Rinke en Ytzen. Drie mensen die elke dag in het bos tussen de dorpen Odoorn en Exloo zijn. Ytzen en Rinke omdat ze midden in het bos wonen, Robert omdat hij elke dag door het bos fietst om bij op zijn werk te komen.

Alle drie ervaren ze de wereld achter het wildrooster als een andere wereld dan die voor het wildrooster. Achter het wildrooster is er rust, is het bos soms oneindig en lijkt de tijd zich op een andere manier te voltrekken. Of zoals Ytzen zegt “er is geen tijd, er is alleen zijn”. Toch is er ook veel verandering, want het bos is van nature elke dag weer anders. Maar Robert, Rinke en Ytzen zien ook dingen die ze nog nooit eerder hebben gezien, zoals bomen die in september al hun blad verliezen en planten die midden in de winter al willen gaan groeien.

Verder zie in de film ook Wietse de Haan en Evert Prummel, zij bouwen in het bos instrumenten van dode bomen. Alle muziek die je in de film hoort is op deze boominstrumenten gespeeld en in het bos opgenomen. Okki komt zelf ook af en toe voorbij. Ze komt al haar hele leven in dit stukje bos, dat op een kilometer ligt van het huis waar ze opgeroeide. Ze kent niet alleen het bos, maar ook Robert, Ytzen en Rinke het grootste deel van haar leven.

De monitor waarop de film te zien is, lijkt te worden vastgehouden door een van takken gemaakte mensachtige figuur die is gemaakt door Okki en Dylan Hayes. De figuur is een verwijzing is naar de mensen die elke dag achter het Wildrooster zijn. “Want als je maar lang genoeg in het bos bent, word je steeds meer als de bomen”.ENG

In Over the Cattle Grid you watch and listen to Robert, Rinke and Ytzen. Three people who spend every day in the woods between the villages of Odoorn and Exloo. Ytzen and Rinke because they live in the middle of the woods, Robert because he cycles through the woods every day to get to work. All three experience the world behind the cattle grid as a different world than the one in front of the cattle grid. Behind the grid there is peace, the forest is sometimes endless and time seems to pass in a different way. Or as Ytzen says "there is no time, there is just being". Yet they experience a lot of change, because the forest is different every day. But Robert, Rinke and Ytzen also see things they have never seen before, such as trees that lose their leaves in September and plants that want to start growing in the middle of winter.

You will also see Wietse de Haan and Evert Prummel, they build instruments from dead trees. All the music you hear in the film was played on these tree instruments and recorded in the forest. Okki herself also occasionally passes by. She has been coming to this piece of forest all her life, which is a kilometer from the house where she grew up. Not only has she known the forest, but also Robert, Ytzen and Rinke for most of her life.

The monitor on which the film is shown appears to be held by a branch-made humanoid figure created by Okki and Dylan Hayes. The figure is a reference to the people who are behind the cattle grid every day. “Because if you're in the woods long enough, you become more and more like the trees,”.


Festivals:
NNF Noorderlijk Film Festival, IFA International Filmfestival Assen.


︎Back to all films


This project is supported by: Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amarte Fonds, BNG Cultuurfonds, We The North en Gemeente Borger-Odoorn. 


pictures by Finn Koehler